SKØRBÆK EJDRUP OG VILDSTED FRISKOLER


Archilab og Artlab på besøg på Skørbæk Ejdrup og Vilsted Friskoler. 

Del 01 - Introduktion til Artlab og Archilab


ARTLAB

Del 02 - Forskning i Artlab

Del 03 - Der arbejdes med ukendte former

Del 04 - En stor skulptur tager form

ARCHILAB

Del 05 - Fotoopgave i Archilab. 

Del 06 - Første opgave Archilab

Del 07 - Anden opgave Archilab

Del 08 - Tredie opgave Archilab


Besøg på Utzon Center