Utzon Center

Foto: Thomas Mølvig

Foto: Thomas Mølvig

Utzon Center

Utzon Center er et dynamisk og eksperimenterende udstillingssted og et kultur- og videnscenter, der er samlingssted for unge arkitekter, designere, billedkunstnere samt forskere og studerende fra mange lande. Gennem deltagelse i udstillinger, konferencer og workshops bliver der skabt frugtbare forbindelser mellem det nationale og det globale, og mellem arkitektur, design,  kunst og andre udtryksformer fra forskellige kulturer i hele verden.

Utzon Center er tegnet af arkitekt Jørn Utzon i samarbejde med sønnen Kim Utzon. Utzon Center blev indviet i maj 2008 og blev Jørn Utzons sidste værk

Utzon Center A/S bygger på fire bærende forretningsområder:

Arkitekturområdet tager afsæt i Jørn Utzon, hans værker og arbejdsmetode. Herudover dækker arkitekturbegrebet bredt nutidens og fremtidens internationale arkitektur. Hvor det er relevant, kobles dette til et historisk perspektiv. Dansk og nordisk arkitektur samt danske byggeprojekter er i centrum. Der er fokus på aktuelle projekter, udvikling og fremsynethed.

Designområdet relaterer til design i form af installationer, interiør, brugsgenstande, brugskunst m.v.

Der er fokus på internationalt design med en bred appel til såvel fagfolk som den almene befolkning.

Kunstområdet dækker bredt aktuel kunst af høj kvalitet, relevans og interesse for såvel et internationalt publikum som nordjyske borgere og turister. Inden for kunstområdet er der fokus på aktualitet, fremsynethed, nytænkning og at ramme “det som rører sig”. Utzon Center skal være stedet, hvor kunst knyttes sammen med dialog, nytænkning, debat med krydsflader til design og arkitektur gennem form, formidling og udtryk.

Formidlingsområdet vedrører de øvrige tre bærende elementer (arkitektur, design og kunst) og inkluderer omvisninger, specialarrangementer og seminarer. Utzon Center ønsker at deltage aktivt i uddannelsen og udviklingen af ungdommen, og derfor inviterer Utzon Center skoler og gymnasier til et samarbejde, der kan være med til at udvikle og udfordre børn og unge og være med til at flytte grænserne for arkitektur og design. Der arbejdes på at skabe en Utzon Arkitektur- og Designskole for Børn og Unge.

Faciliteter

Utzon Center består af to udstillingshaller, Spidsgatterhallen, et værksted for de studerende fra Arkitektur & Design på Aalborg Universitet, Utzon Bibliotek, Utzon Arkivet, det Obelske Auditorium på 1.sal og Utzon Café & Restaurant. Hele huset er bygget op omkring atriumgården.


»Det betyder ikke noget for mig, at det skal bære mit navn, men det er vigtigt, at fremtidens arkitekter kan se noget af den ypperste arkitektur i udstillingslokalerne, eksperimentere med tidens materialer, fremtidens udtryksformer og lade kompetente mennesker berige og inspirere dem.«

- Jørn Utzon

 

“Jeg håber af mit inderste hjerte, at dette lille hus kunne komme til at stå som et sted, hvor gode tanker mødes, og hvor eleverne fra arkitektskolen kommer til at søge hen, når de vil have samvær med hinanden og diskutere. Det bliver et virkeligt kraftcenter for arkitekturen og menneskelivet i fremtiden.”

- Jørn Utzon, om Utzon Center