Robert Jacobsen

Jørn Utzon

Robert Jakobsen

BUEN, LINJEN OG RUMMET

TEMA EFTERÅR 2012

Robert og Jørn
Utzon og Kunsten

Et kunst- og arkitekturprojekt for og med børn og unge i Region Nordjylland.

Emne

Buen, linjen og rummet – Skulpturen og arkitekturen som levende form, der sætter kroppen i perspektiv og bevægelse.

Undervisningen i Robert Jacobsen tager udgangspunkt i hans arbejde med at ”..bruge al den fantasi, som er blevet smidt på lossepladsen og give den nyt liv” (citat Robert Jacobsen). I værkstedet arbejdes der med sammenføjning af udvalgte elementer af forskellig beskaffenhed. Arbejdet med skulptur giver rige muligheder for at eksperimentere med forskellige redskaber, lære forskellige teknikker og bruge hele det kropslige erfaringspotentiale i en udforskning af den kreative proces. 

Undervisningen i Jørn Utzons arkitektur tager udgangspunkt i eksperimenter med helt grundlæggende principper for skabelse af arkitektur som skulptur og som rum. Arkitektur er både en skulptur, som man kan iagttage og opleve ude fra, men det er også en serie af sammenhængende rum, som omslutter kroppen og som har forskellige stemninger og funktioner. Der arbejdes med enkle formprincipper, hvor geometri og kroppens sanseindtryk spiller sammen, og der arbejdes med anvendelsen af lyset, der på samme tid trækkes ind og holdes ude, oplyser og danner skygger.

Begge undervisningsforløb arbejder med en konstruktiv tænkning, opfindsomhed og praktisk/ håndværksmæssige udfordringer.

Tema

Form – rum og mellemrum

Det tematiske udgangspunkt er ”Rum”, ”Form” og ”Mellemrum” i det arkitektoniske og skulpturelle udtryk. Dette tematiseres i arbejdet med modsatrettede kræfter som sort og hvidt, lys og skygge, godt og ondt, orden og fantasi.

Mål

Målet er er 

 • at skabe interesse for kunst og arkitektur blandt eleverne 
 • at give eleverne indsigt i kunstnerisk og arkitektonisk praksis,
 • at opøve deres kreativitet, intuition og analytiske evner gennem praktiske øvelser og forløb
 • at give eleverne en forståelse for, at kunstneriske skabende arbejdsmetoder kan anvendes inden for mange forskellige fag. 

Middel: Forløbet træner elevernes evne til at se og opleve, sætter deres fantasi og forestillingsevne i gang, og træner dem i at frembringe skulpturer og rum.

Eleverne gives praktiske kompetencer til at arbejde med forskellige udtryk og stemninger. Der arbejdes med mødet mellem elementerne, med del og helhed, med geometri og rytme, med sammenføjning af fysiske elementer med sanseindtryk, og med at skabe rum og bevægelse.

Materialer og redskaber

Der kan arbejdes på alle skalaer med materialer og redskaber, som giver optimale muligheder for at fremme det udtryksmæssige.

Træaffald, pap, plast
Søm, lim, tråd
Sort maling og hvide vægge
Lamper og lys med forskellig placering og lysstyrke

Forløbsbeskrivelse

Det enkelte forløb kan gennemføres i regionen og/eller i Aalborg på Kunsten og på Utzon Center.

Udgangspunktet er oplevelse og analyse af Robert Jacobsens skulpturer og Jørn Utzons rum, og fremstilling af objekter med de fremlagte materialer. Der afprøves og eksperimenteres med konstruktion/dekonstruktion og der kan arbejdes med stående, liggende eller hængende strukturer.

De ”færdige” skulpturer males sorte og der arbejdes med bevægelse, lyssætning, foto og/eller, videooptagelser af form og rum - lys og skygge.

Tilsvarende fremgangsmåde bruges i den arkitektoniske skala. Den ”færdige” arkitektur kan ligeledes analyseres i forhold til den skulpturelle kvalitet. Her bruges ofte en hvid model, der bearbejdes med lyssætning. Idet arkitekturen er en rumlig struktur er det tillige nødvendigt ”at gå ind i arkitekturen” og efterprøve de rumlige kvaliteter. 

Udgangspunktet er ophold og bevægelse, og vi vurderer rummenes proportioner, retningsdannelse, overgang mellem rum samt lys og skyggeforhold. Endelig prøver vi også at vurdere, om rummene kan fungere til et bestemt formål.

I vores vurdering af de arkitektoniske kvaliteter bruger vi foto og/eller, videooptagelser set ”ude fra” og oplevet ”inde fra”.

Dogme I

Robert Jacobsen tilsluttede sig i begyndelsen af sin karriere i 1947 en kunstnergruppe i Paris, der arbejdede udelukkende med abstrakt kunst. Eller konkret kunst, som man foretrak at kalde det.
Her arbejdede Robert Jacobsen sammen med andre billedhuggere og malere i et stringent og geometrisk formsprog præget af arbejdet med buer, linjer og flader. Man udtrykte sig i rytmer, om man vil. Mange af efterkrigstidens kunstnere frygtede det fortællende, naive og følelsesfulde. Derfor blev det nærmest en dyd, at skulpturer og malerier ikke måtte ligne noget som helst. 'Man skulle ikke kunne finde et øje, en arm eller et ben i arbejdet', sagde Robert Jacobsen, 'og fandt man det alligevel, var det noget nær en katastrofe!'

Robert Jacobsen så selv sine skulpturer som billeder på det ideelle samfund. De skulle fungere som både del og helhed, have ligheder og forskelligheder og derved udtrykke både harmoni og dynamik.

Dogme II

”Vi sætter alting i relation til os selv. Omgivelserne påvirker os med deres størrelsesforhold, lys, skygge, farve, etc. Vor tilstand er ganske afhængig af, om vi opholder os i byen eller på landet, om vi er i store rum eller små rum. Vores rektioner over for disse forhold er oprindelig ganske ubevidste, og vi registrerer dem kun i påfaldende tilfælde, for eksempel ved et lykkeligt forhold til omgivelserne eller ved udprægede ubehagsfornemmelser.Men dette bør være vores udgangspunkt, at drage de ubevidste reaktioner frem til en bevidsthed. Ved at opøve vor evner til at opfatte disse forskelligheder og deres indvirkning på os, ved at være i kontakt med omgivelserne finder vi vej til arkitekturens væsen.” – Jørn Utzon.

Jørn Utzon var inspireret af naturen og forskellige kulturer. Han elskede den danske bøgeskov med de høje slanke stammer, der står som søjler i terrænet. Han studerede bølgernes bevægelse, når de slår mod stranden og var stærkt optaget af planternes konstruktive logik og skønhed. Utzon efterlignede ikke naturens former, men omsatte sine observationer til arkitektur til glæde og gavn for mennesker.

Efterbearbejdning

Sammen med deres lærer skal eleverne tage en serie af fotos og sætte det sammen til en lille præsentation med lyd/musik til. Præsentationen kan omhandle

 • en billedjagt om skulptur eller arkitektur
 • skulptur og skygge øvelse – find skulpturen eller omvendt – find skyggen
 • et oplevet bevægelse gennem sammenhængende rum – små rum, store rum, rum med stærk orientering, transparente rum, relation mellem ude og inde
 • vise et forløb gennem en arkitekturmodel og prøve at illustrere skift i rumlige oplevelser og stemninger.

Der kan bruges mange forskellige medier, herunder 

 • Billeder og tekst
 • Video
 • Digital bladrebog
 • Musik og billeder

..............

KUNSTEN Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg www.kunsten.dk

KUNSTEN
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg
www.kunsten.dk

Utzon Center Slotspladsen 4 9000 Aalborg www.utzoncenter.dk

Utzon Center
Slotspladsen 4
9000 Aalborg
www.utzoncenter.dk

BMMK v/Vesthimmerlands Kulturskole Torvegade 15 9670 Løgstør www.bmmk.dk

BMMK
v/Vesthimmerlands Kulturskole
Torvegade 15
9670 Løgstør
www.bmmk.dk

Projektet er støttet af

Kulturaftale Nordjylland www.kulturaftale-nordjylland.dk

Kulturaftale Nordjylland
www.kulturaftale-nordjylland.dk