ATELIER BOW-WOW OG MICHAEL KVIUM

TEMA FORÅR 2013


Kunst og arkitektur
for børn og unge

I efteråret 2012 og foråret 2013 er KUNSTEN, Utzon Center og BMMK gået sammen i et formidlingsprojekt omkring kunst og arkitektur for børn og unge i Region Nordjylland.

KUNSTENs ArtLab og Utzon Centers Archilab tager ud i regionen for at møde fremtidige brugere (børn og unge) gennem workshops i regionens 11 kommuner. Samtidig inviteres skolerne til at besøge KUNSTENs ArtLab og Utzon Centers ArchiLab i Aalborg, ligesom børnene opfordres til at tage deres forældre med og vise dem udstillingerne på Utzon Center og KUNSTEN.

KUNSTENs ArtLab og Utzon Centers Archilab tager ud i regionen for at møde fremtidige brugere (børn og unge) gennem workshops i regionens 11 kommuner. Samtidig inviteres skolerne til at besøge KUNSTENs ArtLab og Utzon Centers ArchiLab i Aalborg, ligesom børnene opfordres til at tage deres forældre med og vise dem udstillingerne på Utzon Center og KUNSTEN.


Workshops

Prøv at arbejde som en kunstner og en arkitekt. Kom med i det kreative laboratorium, hvor børn og unge kan sanse, lege, og afprøve mulighederne indenfor kunst og arkitektur.

I foråret har fem kommuner mulighed for at deltage i projektet.
Uge 11: Aalborg Kommune
Uge 12: Vesthimmerlands Kommune
Uge 14: Morsø Kommune
Uge 15: Brønderslev Kommune
Uge 16: Frederikshavn Kommune
Uge 17: Aalborg Kommune

På tirsdage tager vi på besøg i jeres kommuner og afholder workshops i op til 5 timers varighed. Onsdag og torsdag i samme uge tager vi i mod jer i KUNSTENs og Utzon Centers laboratorier. Workshops af 3,5 timers varighed fra kl. 10. Forløbet er tiltænkt 2.-10. klassetrin.

Hvad sker der - forår 2013?

Forårets workshopledere - Matilde, Ann Mai og Liselotte glæder sig til at komme ud i kommunerne i foråret 2013


Museumsinspektør Stinna Toft Hald fra KUNSTEN, fortæller om workshops.


Deltagelse

Ønsker din skole at deltage i projektet, kontakt da din kommunes kulturkonsulent.

Se kontaktinformationer - klik her.

Familieworkshops på søndage i ulige uger på KUNSTEN, se www.kunsten.dk  og på Utzon Center på udvalgte søndage, se www.utzoncenter.dk

Formidlingstilbuddet er gratis, og Region Nords og Aalborg Kommunes kørselsordninger kan benyttes.


Perspektiver

  • Kunst og arkitektur møder børn og unge.
  • Børn og unge får kendskab til Utzon Center og KUNSTEN gennem temaworkshops.
  • De deltagende børn og unge bliver en del af et fælleskab, blandt andet via digital formidling.
  • Erfarne kunstnere og arkitekter vil arbejde sammen med yngre kunstnere og arkitekter.


Al billed- og videomateriale på denne side er beskyttet af loven om Copyright og må ikke anvendes uden forudgående aftale - ©Michael Ruby

ArtLab og ArchiLab workshops 2013

Se denne video hvor Matilde Marling Kiib fra Utzon Center og Ann Mai Røge fra KUNSTEN vender efteråret og det kommende forår i Artlab og Archilab. Hvad skete der og hvad kommer til at ske.


Evaluering over efteråret 2012

Workshopleder Ann Mai fra KUNSTEN og Matilde fra Utzon Center evaluerer og reflekterer over ArtLab og ArchiLab efterår 2012. Hvad skete der og hvad fik børnene og de unge ud af det.

Se en videopræsentation af workshoplederne, klik på knappen herunder:


Laboratorier for kunst og kultur

ArtLab og ArchiLab sætter fokus på den kreative proces. ArtLab og ArchiLab dyrker som laboratorier eksperimentet, sanseligheden, legen og undersøgelsen af det kunstneriske og arkitektoniske rum. Formålet er at stimulere børn og unges kreative forståelse og kunnen ved at møde og arbejde med en kunstner og en arkitekt.

I efteråret tager undervisningen i ArtLab udgangspunkt i KUNSTENs udstilling: ”Real Monsters” med Michael Kvium. www.kunsten.dk

I dialog med eleverne går vi på opdagelse i udstillingen og i Kvium’s univers af groteske, frastødende, men måske tillige genkendelige og i glimt tiltrækkende og sympatiske menneskevæsner.

Fernisering på KUNSTEN med Michael Kvium 1. februar, 2013


Forfatteren Jens Blændstrup fabulerer over sine sanseindtryk af Michael Kviums malerier i ferniseringstalen 1. februar, 2013


Sanseindtrykkene forsøger vi at indfange og fastholde gennem forskellige skitseringsværktøjer. Skitserne danner afsæt for en fordybelsesproces i ArtLab, hvor indtrykkene bearbejdes og omsættes til form. Workshoppen afrundes med en fælles gennemgang af de “færdige” værker og en refleksion over processen.

”For det er den eneste måde, vi nogensinde vil kunne få en minimal chance for at se skønheden i det hele. Hvis du kun kan se skønheden ved at gemme halvdelen af verden væk, så fungerer det ikke”. Michael Kvium

Undervisningen i ArchiLab tager udgangspunkt i Jørn Utzons arkitektur og den aktuelle udstilling: ”Bow-Wow: Learning from Utzon” med det anerkendte japanske arkitektfirma ”Atelier Bow-Wow”. www.utzoncenter.dk

Vi eksperimenterer med helt grundlæggende principper  for skabelse af arkitektur som skulptur og som rum. Arkitektur er både skulptur, som man kan iagttage og opleve ude fra, men det er også en serie af sammenhængende rum, som omslutter kroppen og som har forskellige stemninger og funktioner. Der arbejdes med enkelte formprincipper, hvor geometri og kroppens sanseindtryk spiller sammen, og der arbejdes med anvendelse af lyset, der på samme tid trækkes ind.

Begge undervisningsforløb arbejder med en konstruktiv tænkning, opfindsomhed og praktisk/håndværksmæssige udfordringer.


Workshop på Østhimmerlands Ungdomsskole

De løbende workshops bliver ledet af kunstner Ann Mai Røge og tekstildesigner og kunstner Liselotte Beyer fra KUNSTEN og arkitekt og underviser Matilde Marling Kiib fra Utzon Center.

Visual Director og kunstner Michael Ruby står for den digitale og kunstneriske formidling af projektet. Teamet har stor erfaring med kunst- og arkitekturprojekter for og med børn og unge.

Steen Lindgaard - Kulturskoleleder og medlem af styregruppen i BMMK - fortæller om BMMK (Børns møde med Kunsten).